Pages

Anggota Panel Syariah HPASS Datuk Mufti Pulau Pinang dilantik sebagai
Penasihat Panel Syariah HPA

1.SS DATUK HAJI HASSAN BIN HAJI AHMAD, Mufti Pulau Pinang; Penasihat Panel

2. AF USTAZ AHMAD BIN ALI
(M.A. USUL FIQH, Universiti al-Azhar. Bekas Pensyarah di UM, UIA dan Universiti Islam Brunei); Pengerusi Panel.

3. AF USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL (B.A. SYARI’AH AL-AZHAR, Dip. Dirasat Ulya (PRA M.A.) INSANIAH- ALAZHAR, Pengurus Besar HPA); Setiausaha Panel.

4. AF USTAZ HASHIM BIN JASIN (B.A PENGAJIAN ISLAM,Universiti Baghdad)

5. YBHG DR. MOHD NASIR HJ HAMID (PHD PENGAJIAN ISLAM UKM, Pensyarah UITM Arau)

6. AF USTAZ BASRI ABDUL GHANI (M.A. EKONOMI ISLAM U.M., Pensyarah Ekonomi Islam UITM Arau)

7. AF USTAZ MOHD NIZHO ABDUL RAHMAN (B.A. AL-AZHAR, M.A. AL-QURAN DAN SUNNAH UKM., Pensyarah UUM Sintok)

8. AF USTAZ KHADAFI HJ ROFIE (B.A. AL-AZHAR, M.A. HADIS UKM, Pensyarah UUM Sintok)

9. YBHG PROF. MADYA DR. ISHAK SULAIMAN
(PHD HADITH DAN MUAMALAH, University of Wales U.K, Pensyarah U.M.)

10. AF USTAZ HASAN ZAID RAMLI
(B.A. AL-AZHAR, M.A. SYARIAH UKM., Pensyarah IPTS)

11. AF USTAZ HASBULLAH ALI (B.A. AL-AZHAR, M.A. SYARIAH UKM., Pensyarah IPTS)

12. AF USTAZ YA ALI BIN DAHAMAN @ ABDUL RAHMAN, BA Al-Quran dan As-Sunnah (UKM), MA Perundangan Islam (UM), Bekas Pensyarah UiTM

13. AF USTAZ ZOLKHARNAIN ABIDIN AL HAFIZ, Diploma Tahfiz Al Quran