Pages

Notis – Modal Syer Anggota

Adalah dimaklumkan bahawa pihak koperasi mendapati terdapat anggota yang tidak memaklumkan kepada pihak koperasi apabila anggota tersebut membuat penambahan saham mereka. Ini adalah kerana anggota tersebut tidak menghantar dokumen yang diperlukan seperti slip transaksi, borang akuan terimaan dan borang keanggotaan kepada pihak koperasi. Sehingga kini pihak koperasi mendapati masih terdapat banyak saham anggota yang tidak dikenalpasti.
Sehubungan itu, jika terdapat anggota yang belum menghantar dokumen tersebut atau terdapat keraguan terhadap syer hendaklah menghubungi pihak koperasi dan sertakan bukti transaksi tersebut.